REDAH podržava lokalno partnerstvo za zapošljavanje

REDAH je uspješno aplicirao na poziv za dodjelu grantova u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), sa projektom: Uspostava centra za obuku i prekvalifikaciju Čapljina.Osnovni cilj projekta je doprinos smanjenju nezaposlenosti, razvoju ljudskih resursa i poboljšanju tržišta rada na području Općine Čapljina i regije Hercegovina kroz prekvalifikacije i obuke u sektoru turizma.REDAH će provoditi projekat kao vodeći partner u saradnji sa partnerima: Služba za zapošljavanje HNŽ/K, općina Čapljina, srednja škola Čapljina, Bizz Solutions d.o.o. Čapljina, Turistički klaster Hercegovina i Turistička zajednica HNK/Ž.

Dodjela certifikata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU održana je 27. marta 2017. u prostorijama Delegacije EU. Grantove u ukupnom iznosu od 3 miliona eura dobilo je 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja će u naredne dvije godine biti odgovorna za povećavanje zapošljivosti putem prekvalifikacije skoro 2.000 osoba u 22 opštine, stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesta, te za reformu tržišta rada u njihovim zajednicama.
Govoreći o podršci Evropske unije u stvaranju novih radnih mjesta i boljih uslova za život za građane Bosne i Hercegovine, ambasador Wigemark naglasio je vezu između ekonomskog razvoja i političke stabilnosti. “Evropska unija kontinuirano podržava ekonomski razvoj i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kako bi doprinijela podizanju životnog standarda i blagostanja svih njenih građana i projekat lokalnih partnerstava za zapošljavanje je dio te podrške. Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekata kojima smo danas dodjelili grantove će također doprinijeti ostvarivanju ciljeva iz reformske agende vezanih za poboljšanje poslovnog okruženja i ekonomske konkurentnosti. Te aktivnosti se fokusiraju na razvoj poljoprivrede, predadu metala, drveta, tekstila i kože, cjeloživotno učenje i razvoj poduzetništva, informacione tehnologije i turizam. Kako su svi ovi sektori usmjereni ka izvozu, te su u usponu, oni mogu predstavljati veliki potencijal za budući ekonomski razvoj i posljedično povećanje zapošljavanja,“ rekao je ambasador Wigemark.
Međunarodna organizacija rada (ILO) provodi projekat i savjetovaće i pružaće podršku lokalnim partnerstvima tokom cijelog projekta. ILO će partnerstvima pružiti svoju ekspertizu u vođenju reforme tržišta rada kao i osmofaznu tehničku podršku u uspostavljanju održivih i partnerstvom vođenih lokalnih okvira za zapošljavanje i u provođenju aktivnih mjera na tržištu rada.
“Koncept lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao uspješno rješenje se u Evropskoj uniji počeo provoditi još 1997. Njegova primjena u Bosni i Hercegovini će pomoći lokalnim akterima da efektivno koriste lokalne resurse, vode lokalno zapošljavanje i da osiguraju da se što većem broju ljudi osigura pristup dostojanstvenim poslovima i uslovima za rad. Održiva lokalna partnerstva su od ključne važnosti za postizanje visoke zapošljivosti i zapošljavanje i 15 partnerstava koja mi sada podržavamo će moći nastaviti svoje aktivnosti i nakon okončanja ovog projekta,“ rekao je Antonio Graziosi, direktor ILO tima za dostojanstven rad i ureda za Centralnu i Istočnu Evropu lociranog u Budimpešti.
Evropska unija obezbjedila je 4 miliona eura za LEP projekat, kojeg provodi ILO. Projekat je dio 19 miliona vrijednog EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje kojeg provode UNDP, GIZ i ILO.

(foto:europa.ba)

Partneri i projekti

       
     
 
       

Aktualnosti

Prijava za newsletter

Ime:
Email:

Besplatni info telefon

 080 02 22 33
 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.